Ondernemersdag Campus Groep T Leuven

Morgen zal Alliacta aanwezig zijn op de Ondernemersdag op Campus Groep T Leuven!
Iedereen welkom vanaf 13u! We kijken er alvast naar uit!

Voor meer informatie: https://iiw.kuleuven.be/groept/ondernemer/ondernemersdag